Växthus

Kvalitet - driftsäkerhet - trygghet

Våra fläktar för växthus för att uppnå ett optimalt växthusklimat

Växthus

Kvalitet - driftsäkerhet - trygghet

Våra fläktar för växthus för att uppnå ett optimalt växthusklimat

SERVICE - MONTAGE - FELSÖKNING

VÄXTHUSVENTILATION

VÄXTHUS-VENTILATION

För odlare är det viktigt att grödor i växthuset växer jämnt. Genom att cirkulera luft skapas ett enhetligt växthusklimat och risken för växtsjukdomar och fuktskador begränsas. Detta förenklar verksamheten och ökar produktionen.

Våra fläktar för växthus för att uppnå ett optimalt växthusklimat

Stallsystem - Stallventilation

Horisontell cirkulationsfläkt (växthusfläkten)

Denna fläkt återcirkulerar luft över en lång sträcka, vilket snabbt skapar ett enhetligt inomhusklimat. Finns i en mängd olika utföranden. Tätad för höga temperaturer och luftfuktighet.

Med dessa fläktar kan du skapa ett enhetligt inomhusklimat samtidigt som du minimerar energiförbrukningen. Den förbättrade fläktdesignen erbjuder ett antal viktiga fördelar. Till exempel har fläktens energieffektivitet förbättrats avsevärt, och den är mycket tystare. Det är också lättare att fästa luftslangar på fläkten, vilket sparar installationskostnader och gör fläkten billigare att använda.

Tillval: befuktningssystem.

Stallsystem - Stallventilation

Multifan V-FloFan

På grund av deras förmåga att leverera konsekvent luftcirkulation, används vertikala ventilationsfläktar alltmer för att skapa ett konstant luftflöde på djur- och växtnivå. Denna fläkt blandar också den varma luften från en byggnads nock med kall lägre luft, vilket hjälper dig att spara på uppvärmningskostnaderna.