Butterfly

Kvalitet - driftsäkerhet - trygghet

Kriterierna för en bra foderskål till slaktkycklingar är att; den ska vara hygienisk, den ska vara enkel att rengöra och den ska inte orsaka foderspill.

Butterfly

Kvalitet - driftsäkerhet - trygghet

Kriterierna för en bra foderskål till slaktkycklingar är att; den ska vara hygienisk, den ska vara enkel att rengöra och den ska inte orsaka foderspill.

SERVICE - MONTAGE - FELSÖKNING

FODERSKÅLEN BUTTERFLY

Med Butterfly skålen har allt detta uppnåtts och den ligger i topp i de jämförelser som gjorts ute hos uppfödare runt om i världen. Som exempel kan nämnas att Bell & Evans, som är en stor nordamerikansk kycklingproducent med profilering att inte använda antibiotika, byter ut efterhand i sina stallar sedan de konstaterat att det var en mycket lönsam investering totalt sett.

Stallsystem - Stallventilation kycklingar

Butterfly

Butterfly Feeder: Exklusiva fördelar

Med Butterfly skålen har allt detta uppnåtts och den ligger i topp i de jämförelser som gjorts ute hos uppfödare runt om i världen. Som exempel kan nämnas att Bell & Evans, som är en stor nordamerikansk kycklingproducent med profilering att inte använda antibiotika, byter ut efterhand i sina stallar sedan de konstaterat att det var en mycket lönsam investering totalt sett.

Stallsystem - Stallventilation hönor

Håller fåglar ur tråget

Butterfly-trågets utformning förhindrar fåglar från att sitta och sova i mataren och förorenar den med exkrement som kan överföra bakterier och sjukdomar. Att hålla fåglar borta från tråget innebär att matningsutrymme inte tas bort vilket ger fåglar full och obegränsad tillgång till foder från dag ett. Som sådan främjar Butterfly-tråget kycklingarnas hälsa och förbättrar resutatet.

Enkelt tillträde för daggamla

Traditionella foderkoppar har en hög kant som gör det svårt för daggamla kycklingar att komma åt fodret. Kanten är oftast 7,5 cm eller till och med mer. Med Butterfly feeder är det bara 3,75 cm från golvet upp till kanten vilket ger även de minsta kycklingarna tillgång till foder så att de kommer åt att äta ordentligt.

Bästa fodertillgänglighet under hela uppväxten

I takt med att kycklingarna växer öppnas Butterflytråget både i vidd och djup för att innehålla större mängd foder och ändå minimera foderspillet. Dessutom, precis som alla andra fodersystem, justeras höjden för att kycklingarna alltid ska ha optimala förutsättningar att lätt komma åt foder.

Mindre golvplats

Genom Butterflytrågets utformning går det åt mindre golvyta än med traditionella fodertråg. Det gör faktiskt 0,024m2 mer tillgänglig golvyta per tråg jämfört med ett traditionellt. 33 cm fodertråg. Detta gör att producenten antingen kan ha fler kycklingar I stallet alternativt att kycklingarna kan erbjudas mer plats.

Kycklingarna har lättare att förflytta sig

Med Butterfly fodertråg blir det betydligt mer plats för kycklingarna att röra sig genom raden av tråg. Med traditionella fodertråg är så inte fallet, eftersom, då kycklingarna står runt fodertråget, efterhand som de växer skapar en barriär som kan hindra andra kycklingars förflyttning och tillgången till vattenlinjerna.

Reducerar arbetstid och kostnader

Att göra rent efter tömning är enkelt och snabbt. Genom att justera Butterfly-trågen till dess helt öppna position och hissa upp dem ovanför fåglarna kan de äta upp det kvarvarande fodret. Sedan stallet tömts kan varje tråg enkelt tvättas rent med högtryckstvätten. Detta ger en enorm arbetsbesparing jämfört med att ta bort, tvätta och återmontera varje tråg var för sig.