Häst

Kvalitet - driftsäkerhet - trygghet

Med en bra ventilationslösning läggs grunden till en ännu bättre djurhälsa och en tyst och trivsam miljö för både människor och djur som vistas där.

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig.

Häst

Kvalitet - driftsäkerhet - trygghet

Med en bra ventilationslösning läggs grunden till en ännu bättre djurhälsa och en tyst och trivsam miljö för både människor och djur som vistas där.

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig.

SERVICE - MONTAGE - FELSÖKNING

Häst

Att få bort fukt ur häststallet på ett tyst och effektivt sätt enormt viktigt för allas skull; djur, människor och byggnad. Är det otillräckligt eller felaktigt ventilerat börjar det med svartmögel i hörnen och fukt på fönstren. Ta tag i den problematiken så tidigt  som möjligt, det blir bara dyrare att vänta.

En frisk, torr och ren stall ger på sikt bättre ekonomi på grund av lägre underhåll, friskare djur och gladare människor.

Stallsystem - Stallventilation häst