Miljökontroll

Kvalitet - driftsäkerhet - trygghet

Djurens och personalens hälsa och trivsel står i centrum för vår miljökontroll.

Miljökontroll

Kvalitet - driftsäkerhet - trygghet

Djurens och personalens hälsa och trivsel står i centrum för vår miljökontroll.

SERVICE - MONTAGE - FELSÖKNING

Vårt tillvägagångssätt

När det är problem med djurens trivsel, beteenden eller hälsoläge i ett stall för grisar, hästar, kalvar, kor eller fjäderfä åker vi ut på besök och genomför en analys av vad som händer i stallet och dokumenterar de gällande förutsättningarna och kartlägger vad som behöver göras.

För att förstå vad som händer med luften i stallet så använder vi en rökalstrande liten maskin. Röken avslöjar luftrörelser och läckage och är ett mycket avslöjande hjälpmedel för att förstå vad som orsakar förorenad luft, drag eller temperaturvariationer på olika ställen i djurens vistelsezon.

Sedan listar vi åtgärder som måste eller behöver göras för att nå fram till det satta målet. Ibland är det bara några enkla inställningar i befintlig anläggning som kan utföras direkt, andra gånger är det ett större krafttag som måste göras och då dokumenterar vi aktuella förslag till åtgärder i en prioritetsordning.

SERVICE - MONTAGE - FELSÖKNING

Regelbundna miljökontroller sparar pengar på lång sikt

Djurens och personalens hälsa och trivsel är helt avgörande för ekonomin. Så en regelbunden kontroll av både den tekniska funktionen och anläggningens inställningar är en bra åtgärd för att förebygga driftstörningar och därmed produktionsstörningar som tar lång tid att komma till rätta med. Även djurens beteende ändras över tid på grund av avelsframsteg och ställer därmed olika krav på ventilationsanläggningens inställningar för att bästa trivsel.

Kontakta oss om du vill veta mer!

Stallsystem - Stallventilation höns