Tjänster

Kvalitet - driftsäkerhet - trygghet

Vi erbjuder flera olika tjänster för dig som driver ett stall. Från miljökontroller av djurens närmiljö till installationer och montering av stallventilation.

Tjänster

Kvalitet - driftsäkerhet - trygghet

Vi erbjuder flera olika tjänster för dig som driver ett stall. Från miljökontroller av djurens närmiljö till installationer och montering av stallventilation.

SERVICE - MONTAGE - FELSÖKNING

MILJÖKONTROLL

När det är problem med djurens trivsel, beteenden eller hälsoläge i ett stall för grisar, hästar, kalvar, kor eller fjäderfä åker vi ut på besök och genomför en analys av vad som händer i stallet och dokumenterar de gällande förutsättningarna och kartlägger vad som behöver göras.

SERVICE - MONTAGE - FELSÖKNING

STALLVENTILATION

En god närmiljö söker alla levande individer, både växter och djur. Det är en del av evolutionen

Stallsystem - Stallventilation fläkt