Upphandling

Kvalitet - driftsäkerhet - trygghet

Som hjälp vid upphandling blir vi ett stöd för dig som ska bygga och hjälper till att ställa de rätta kraven och frågorna så allt blir som förväntat.

Upphandling

Kvalitet - driftsäkerhet - trygghet

Som hjälp vid upphandling blir vi ett stöd för dig som ska bygga och hjälper till att ställa de rätta kraven och frågorna så allt blir som förväntat.