Ziggity

Kvalitet - driftsäkerhet - trygghet

NÄR DET HANDLAR OM MAXIMAL PRESTANDA.

Ziggity

Kvalitet - driftsäkerhet - trygghet

NÄR DET HANDLAR OM MAXIMAL PRESTANDA.

SERVICE - MONTAGE - FELSÖKNING

OM ZIGGITY

Vatten är en av de viktigaste förutsättningarna för en fågelns tillväxt och hälsa. Det mjukar upp fodret fåglarna äter så att matsmältningen kommer igång och fungerar optimalt. Ju mer vatten fåglarna dricker, desto mer foder kan de äta. Detta resulterar i bättre produktion i form av viktökning eller äggproduktion. Dock är vatten som spills i ströbädden kontraproduktivt för produktionen.

Stallsystem - Stallventilation

Ziggitys filosofi:

1. Fågelns förutsättningar

Mätningar av vikt, livskraft, foderomvandling, kvalitet, äggproduktion, äggstorlek etc.

2. Spillets inverkan

Vattensystemet bör hålla fåglarna torra och förbättra fågelns förutsättningar genom att göra förhållandena i stallet mer hygieniska.

3. Systemets förutsättningar

Vattensystem tillverkade av högkvalitativt material klarar slitaget i vardagsbruk över tid och säkerställer en god avkastning på investeringen.

Ziggity

Vår filosofi om vatten

  • Vi tror så starkt på vikten av vattnets- och fågelns förutsättningar att vi gör följande åtaganden skriftligen:
  • Vi är det enda företag som uteslutande fokuserar på fjäderfäproducenternas behov av vattenförsörjning.
  • Vi avser att maximera fågel-, spill- och systemprestanda som vägledande princip för allt vi gör.
  • Vi betonar alltid behovet av maximal återbetalning (avkastning på investeringar) istället för lägre kostnader på kort sikt för producenterna.


Vi inser vikten av korrekt hantering av fågelns förutsättningar och ströbäddens prestanda och gör mer för att skapa goda förutsättningar för producenterna att bedriva sin verksamhet än någon annan tillverkare av vattensystem.

Vi bekämpar vattenrelaterade problem som påverkar producenterna mest (och som andra tillverkare inte kommer att ta itu med). Ingen tillverkare av vattensystem fokuserar på prestanda och resultat som Ziggity.

Det är en stor trygghet att arbeta med duktiga leverantörer med ett så stort engagemang som Ziggity.